PODZIEL SIĘ
P. Springare przyjmuje kwiaty od imigranta. sceen Youtube/Nyheter Idag

W ubiegły piątek doświadczony policjant wydziału śledczego policji w Örebro, napisał na Facebooku, że ma dosyć hipokryzji i świadomy ewentualnych konsekwencji, zabierze głos nt. plagi przestępczości w Szwecji.

Peter Springare napisał mi.n.: … „od poniedziałku do piątku, na moje biurko trafiają wnioski o rozpoczęcie śledztwa w sprawach o: gwałt, gwałt, brutalny gwałt, wymuszenie, wymuszenie, mataczenie, użycie przemocy w stosunku do funkcjonariusza policji, groźby w stosunku do funkcjonariusza policji, narkotyki, usiłowanie morderstwa, znów gwałt, znów wymuszenia i pobicie. Na liście podejrzanych o ciężkie przestępstwa popełnione na terenie powiatu Örebro, znajdują się kolejno takie imiona:  Ali Mohamad, Mahmod, Mohammed, Mohammed Ali, znowu , znowu , znowu Christoffer…, nie wierzę. Szwedzkie imię w sprawie o narkotyki? Mohammed, Mahmod Ali, znowu i jeszcze raz.  Podejrzani pochodzą z krajów: Irak, Irak, Turcja, Syria, Afganistan, Somalia, Somalia, znowu Syria, Somalia, nieznany kraj pochodzenia, nieznany kraj pochodzenia, Szwecja. Krajów pochodzenia połowy podejrzanych nie znamy, ci bowiem nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości. Tak to wygląda od 10-15 lat”

Szefowie badają

Bo Andersson Komendant Policji w Örebro, wydał polecenie Wydziałowi Spraw Wewnętrznych, by tamtejszy prokurator zbadał, czy Springare nie popełnił przestępstwa.

– Peter Springare, to doświadczony policjant. Jeden z najlepszych śledczych w Örebro – twierdzi Dan Eliasson, Komendant Główny Policji.
– Jednak jeśli chodzi o ujawnianie etnicznego pochodzenia podejrzanych o przestępstwa, to tu powinien zachować wielką ostrożność – dodaje Eliasson w wypowiedzi dla szwedzkiego radia.

Poparcie i kwiaty

Peter Springare foto: prywatne

Na Facebooku powstałą grupa wsparcia dla policjanta która liczy już ponad 114 tysięcy członków. Słowa otuchy i sympatii wyrażają też publicznie inni policjanci, którzy potwierdzają, że fakty same świadczą o olbrzymiej przestępczości wśród imigrantów. Wielu z imigrantów, którzy żyją w Szwecji od kilku dekad, również wyraża swoje poparcie dla policjanta. W poniedziałek do wydziału śledczego w którym pracuję Springare, dostarczono ponad 60 bukietów kwiatów zaadresowanych do szwedzkiego funkcjonariusza, który stał się ostatnio swojego rodzaju ludowym bohaterem (folkhjälte).

Kłopot dla rządzących

Premier Stefan Löfven foto: Frankie Fouganthin

Rząd premiera Stefana Löfvena stara się problem przestępczości wśród imigrantów bagatelizować oraz nie upubliczniać informacji o tym, jakiej narodowości są sprawcy przestępstw popełnianych w Szwecji. Niezależne media biją na alarm o rosnącej liczbie nierozwikłanych zbrodni najcięższego kalibru . Jedną z przyczyn nieefektywności szwedzkiej policji jest brak możliwości infiltracji kryminogennych grup imigrantów. Ci, tworzą struktury zorganizowanych gangów, hermetycznie zamkniętych i trudnych do przeniknięcia przez obcych. Fakt ukrywania przez lata tego problemu przez władze, może wkrótce obrócić się przeciwko niej samej. Społeczeństwo szwedzkie, choć bardzo lojalne wobec instytucji władzy, wydaję się coraz bardziej dostrzegać zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa.

Save

Zostaw dpowiedź

Wprowadź komentarz
Wpisz nazwisko